Afhængighedsskabende medicin fx morfinpræparater, sovemedicin etc.

Nogle lægemidler er afhængighedsskabende. Det betyder, at patienter, som tager disse lægemidler, kan risikere at blive afhængige af dem. Derudover har lægemidlerne også andre bivirkninger, bl.a. kan de påvirke humør, hukommelse, søvn, give koncentrationsbesvær m.m. 

Sundhedsstyrelsen har indskærpet, at receptfornyelse af afhængighedsskabende medicin kun kan finde sted ved personligt fremmøde i klinikken. Det er derfor ikke muligt at bestille medicinen hos sekretæren eller via hjemmesiden.  

Der kan kun undtagelsesvis laves særaftaler, f.eks. ved plejehjemsbeboere, døende patienter eller anden alvorlig sygdom, der gør, at man ikke kan komme i klinikken. 

Formålet er at øge patientsikkerheden og forebygge afhængighed og bivirkninger. 

Alle patienter, der får afhængighedsskabende medicin, vil mindst én gang årligt blive indkaldt til en lægekonsultation. Hvis du ikke har været til en årssamtale vedr. afhængighedsskabende medicin inden for det seneste år, bedes du bestille en tid til konsultation. 

Afhængighedsskabende medicin er: 

  • Opioider (herunder morfin, codein, fentanyl, methadon, oxycodon, tapentadol, tramadol, buprenorphin og nalbuphin) 
  • Anxiolytika og hypnotika/sedativa (herunder benzodiazepiner og andre lægemidler med lignende virkning, herunder zopiclon og zolpidem samt visse antihistaminer og antiepileptika med anxiolytisk virkning) 
  • Visse lægemidler med centralstimulerende virkning (herunder centralstimulerende lægemidler indregistreret til behandling af narkolepsi og hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD) 
  • Visse andre lægemidler med afhængigheds- eller misbrugspotentiale (herunder visse obstiperende midler, antiparkinson midler, antihistaminer, præparater med virkning på centralnervesystemet og opioidholdige hostemidler) 

Hvis du vil vide mere: 

Patientfolder om afhængighedsskabende lægemidler 

Sundhedsstyrelsens vejledning