Årskontrol ved kronisk sygdom og fast medicin 

Eksempler på kronisk sygdom, som kræver kontrol, kunne være: depression eller anden psykisk sygdom, kroniske smerter, forhøjet blodtryk, hjertesygdom, KOL, astma, diabetes type 2, osteoporose (knogleskørhed) og stofskiftesygdom.

Alle vores patienter, som tager fast medicin skal møde til årskontrol hos lægen forudgået af en tid hos sygeplejersken en uges tid før med blodprøver og evt. andre relevante undersøgelser. Dette er tænkt som en varetagelse af behandlingen af kronisk sygdom og løbende stillingtagen til den medicinske behandling. Konsultationen er forbyggende og indeholder bl.a. drøftelse af livsstilsfaktorer. Den medicinske behandling forebygger endvidere komplikationer og forværring af disse kroniske sygdomme. Har du flere kroniske sygdomme forsøger vi at fordele kontrollerne jævnt over året. 

Ved årskontroller foretager vi justering af behandling af sygdommene. Ved årskontrollen udstyres patienter med flergangsrecepter, så de ikke behøver at bestille deres faste medicin før til den årlige kontrol. På den måde har man som patient lettere ved selv at huske, hvornår det er tid til kontrol, og man skal ikke bekymre sig om at løbe tør for medicin. Dette gælder dog ikke smertestillende medicin, da vi ikke kan lave flergangsrecepter på stærkere smertestillende midler og visse præparater mod psykiske lidelser. 

Vi kontakter løbende patienter med ovennævnte kroniske sygdomme mhp. Årskontrol, når vi bliver opmærksomme på det.   

Kontakt gerne personale og læger, hvis du vil omfattes af årskontrollerne ved ovennævnte sygdomme.